หมี่กรอบชาววัง (Mixed Crispy Rice Noodle)
         อาหารว่างของไทยแท้แต่โบราณ แม้ปัจจุบันจะมีหมี่กรอบมากหน้าหลายสูตร แต่ถ้าใครเคยได้ลิ้มลอง หมี่กรอบ แบบฉบับดั้งเดิม จะรู้ได้ทันทีถึงความแตกต่าง ตั้งแต่เส้นหมี่ที่ทอดเหลืองกรอบ กล่อมกับเครื่องปรุงจนเคล้าเข้ากันดีและคงความกรอบได้นาน กลิ่นหอมของส้มซ่า ที่ขาดเสียไม่ได้เลย ทำให้หมี่กรอบตำรับซอสามสาย เป็นที่ยอมรับมากระทั่งทุกวันนี้