ออร์เดิร์ฟรวม ซอสามสาย (“Saw Sam Sai” 4 Mixed hors d’oeuvre)
      ออเดิร์ฟรวม ซอสามสาย ประกอบไปด้วยกระทงทองข้าวโพด ปอเปี๊ยะทอด ข้าวตังหน้าตั้งหมู กุ้งโสร่ง กุ้งพันด้วยเส้นหมี่ซั่ว ทอดในน้ำมันจนเส้นหมี่เหลืองกรอบ เสริฟพร้อมน้ำจิ้มบ๊วย