กุ้งโสร่ง (Shrimp wrapped in egg noodles deep fried)
โบราณมีของว่างชื่อ  กุ้งโสร่ง”  แต่เราได้ดัดแปลงหมูให้เป็นกุ้งโสร่งโดยเลือกตัวกุ้งขนาดพอคำ บรรจงพันด้วยเส้นหมี่ซั่ว ทอดในน้ำมันจนเส้นหมี่เหลืองกรอบ เสริฟพร้อมน้ำจิ้มบ๊วย รสชาดกรอบนุ่มอร่อยจนลืมนึกไปว่าเป็นแค่อาหารว่าง