นานนับสิบปีที่ขนมจีนน้ำพริกของ ซอสามสาย” คงความเป็นหนึ่งในด้านอนุรักษ์รสชาติแบบโบราณ  เพียบพร้อมด้วยเหมือดขนมจีนครบครันไม่มีตกหล่น ถ้าจะรับประทานขนมจีนน้ำพริกสุดยอดอาหารไทย ต้องลองสั่งขนมจีนน้ำพริกตำรับ ซอสามสาย”