เพิ่งจัดงานวันที่ 20 กพ. 64 ที่ผ่านมา ร้านบริการประทับใจมากๆ ตรงต่อเวลา อาหารถูกปากญาติผู้ใหญ่ชม มีมาตราการป้องกันโควิดได้ดี พนักงานทุกคนใส่ Mask และ Face Shield อุปกรณ์จัดเรียงอาหารสะอาด ดูใหม่

ประสานงานกับเซลล์ ชื่อคุณอุ๋ม ตั้งแต่เริ่มต้น รวดเร็ว ตอบไว ชัดเจน หน้างานได้อาหารตรงตาม detail ที่ตกลงไว้

วันงานหัวหน้างาน ชื่อคุณหนุ่ย ช่วยเหลือเราเป็นอย่างดี แขกนั่งโดนแดดร้อน เสียสละเอาร่มทางร้านมากางให้ แสดงถึงน้ำใจที่จะช่วยเหลือลูกค้า ให้งานผ่านด้วยดี โดยรวมประทับใจ และจะกลับมาใช้อีกถ้ามีโอกาส