ซอสามสาย เคเทอริ่ง (ฝ่ายจัดเลี้ยงนอกสถานที่)
SawSamSai Catering Service​

ซอสามสาย เคเทอริ่ง
(ฝ่ายจัดเลี้ยงนอกสถานที่)
SawSamSai Catering Service​

@sss9

“ซอสามสาย” ร้านอาหารตำรับไทยเดิม
Authentic Thai Food Restaurant

FOLLOW US

ฝ่ายจัดซื้อ ติดต่อ

081-848-9170