วันดี วันมงคล เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ขึ้นเสาเอก เปิดกิจการร้านค้าจะเจริญรุ่งเรือง ร่ำรวยสมปรารถนา แนะนำให้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางให้ช่วยปกปักคุ้มครอง ทำการอันใดล้วนแล้วประสบผลสำเร็จ ไร้อุปสรรค

ความหมายของฤกษ์ขึ้นบ้าน

 • มหัทธโนฤกษ์ แปลว่า คนมั่งมี ผู้รุ่งเรือง เศรษฐี มีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าฤกษ์ บาทฤกษ์ทั้ง 4 อยู่ในราศีเดียวกันเป็น “บูรณะฤกษ์”
 • ภูมิปาโลฤกษ์ แปลว่า ผู้รักษาแผ่นดิน มีดาวจันทร์เป็นดาวเจ้าฤกษ์ บาทฤกษ์ทั้ง 4 อยู่ในราศีเดียวกันเป็น บูรณะฤกษ์
 • เทวีฤกษ์ แปลว่า นางพญา ความงามหรูหรา ความมีเสน่ห์ โชคลาภ และ การสมความปรารถนา มีดาวราหูเป็นดาวเจ้าฤกษ์ บาทฤกษ์ทั้ง 4 อยู่ในราศีเดียวกันเป็น บูรณะฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่มุ่งให้เกิดโชคลาภ
 • ราชาฤกษ์ แปลว่าผู้ยิ่งใหญ่ ผู้มีอำนาจวาสนา พระเจ้าแผ่นดิน มีดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าฤกษ์ บาทฤกษ์ทั้ง 4 อยู่ในราศีเดียวกัน เรียกว่า บูรณะฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่ยิ่งใหญ่หกว่าฤกษ์ทั้งปวง

 

วันพุธที่ 4 มกราคม 2566

 • เวลา 06.22-07.16 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 08.57-09.51 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 10.20-11.14 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 13.09-14.02 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 15.03-15.53 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566

 • เวลา 06.15-07.09 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 07.59-08.44 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 09.34-10.24 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 11.14-12.04 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 13.02-13.56 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 08.50-09.44 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566

 • เวลา 05.26-06.21 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 07.33-08.28 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 09.18-10.08 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 10.58-11.48 น. เป็นราชาฤกษ์ 

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566

 • เวลา 06.47-07.35 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 08.25-09.15 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 10.05-10.55 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 11.45-12.40 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 13.30-14.20 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 15.15-16.05 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 16.55-17.45 น. เป็นราชาฤกษ์

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

 • เวลา 06.49-07.44 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ
 • เวลา 08.56-09.51 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 10.41-11.31 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 12.26-13.21 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 14.11-15.07 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 15.57-16.47 น. เป็นเทวีฤกษ์ 

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

 • เวลา 06.23-07.18 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 08.08-08.58 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 09.48-10.38 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 11.41-12.36 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 13.26-14.16 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 15.06-15.56 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 16.46-17.36 น. เป็นราชาฤกษ์ 

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566

 • เวลา 06.44-07.35 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 08.45-09.44 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 10.34-11.24 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 12.14-13.04 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 13.54-14.44 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 15.34-16.24 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 17.14-18.04 น. เป็นราชาฤกษ์ 

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566

 • เวลา 06.34-07.25 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 08.15-09.05 น. เป็นเทวีฤกษ์ 

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

 • เวลา 06.24-07.15 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 08.05-08.56 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 09.46-10.36 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 11.31-12.26 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 13.21-14.16 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 15.29-16.20 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 17.09-17.59 น. เป็นราชาฤกษ์ 

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

 • เวลา 07.37-08.28 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 09-16-10.08 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 11.09-12.04 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 13.01-13.51 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 15.08-16.03 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 17.43-18.33 น. เป็นราชาฤกษ์ 

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

 • เวลา 08.18-09.11 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 11.07-12.02 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 13.58-14.53 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ 

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

 • เวลา 08.10-09.04 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 10.59-11.54 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 13.44-14.39 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 15.29-16.19 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 17.09-17.59 น. เป็นราชาฤกษ์ 

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566

 • เวลา 08.03-08.53 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 10.52-11.47 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 12.42-13.33 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 14.50-15.46 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 16.36-17.26 น. เป็นราชาฤกษ์ 

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

 • เวลา 07.30-08.23 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 10.19-11.14 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 12.09-13.01 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 14.17-15.12 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 16.02-16.53 น. เป็นราชาฤกษ์

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566

 • เวลา 07.15-08.04 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 10.04-10.59 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 11.54-12.49 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 14.02-14.53 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 15.43-16.32 น. เป็นราชาฤกษ์

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566

 • เวลา 05.18-06.13 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 07.08-07.59 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 09.36-10.32 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 11.26-12.19 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566

 • เวลา 06.41-07.31 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 09.29-10.24 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 11.19-12.11 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 13.27-14.18 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 15.08-15.59 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 16.49-17.44 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ 

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566

 • เวลา 06.23-07.18 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 09.12-10.07 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 11.02-11.52 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 12.47-13.37 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 14.27-15.18 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 16.08-17.03 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ 

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566

 • เวลา 06.09-07.04 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 08.58-09.53 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 10.48-11.41 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 12.56-13.50 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 14.40-15.30 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 16.15-17.11 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ 

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566

 • เวลา 06.01-06.57 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 08.49-09.44 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 10.39-11.34 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 12.47-13.42 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 14.32-15.22 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 16.12-17.08 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ 

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566

 • เวลา 05.59-06.50 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 08.35-09.31 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 10.25-11.14 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 12.32-13.23 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 14.13-15.03 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 15.53-16.48 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ 

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566

 • เวลา 07.08-08.03 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 08.53-09.48 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 10.38-11.28 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 12.18-13.08 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 14.58-15.53 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566

 • เวลา 07.29-08.26 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 09.21-10.09 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 11.22-12.12 น. เป็นราชาฤกษ์

วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2566

 • เวลา 06.53-07.48 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 08.43-09.33 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 10.52-11.42 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 12.18-13.08 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 14.53-15.48 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566

 • เวลา 06.49-07.44 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 08.34-09.32 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 10.48-11.43 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 12.33-13.23 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 14.13-15.08 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566

 • เวลา 05.38-06.33 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 07.20-08.23 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 09.36-10.31 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 11.21-12.11 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 14.05-15.00 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 15.54-16.44 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ 

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566

 • เวลา 08.36-09.27 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 11.20-12.15 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 13.05-13.54 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 14.44-15.34 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 16.24-17.14 น. เป็นราชาฤกษ์ 

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566

 • เวลา 07.57-08.47 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 10.27-11.22 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 12.12-13.02 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 13.57-14.47 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 15.37-16.27 น. เป็นราชาฤกษ์ 

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566

 • เวลา 07.54-08.44 น. เป็นราชฤกษ์
 • เวลา 10.24-11.19 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 13.09-13.59 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 14.49-15.39 น. เป็นเทวีฤกษ์

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566

 • เวลา 07.51-08.40 น. เป็นราชฤกษ์
 • เวลา 10.30-11.25 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 12.15-13.05 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 13.55-14.45 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 15.35-16.25 น. เป็นราชาฤกษ์ 

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566

 • เวลา 07.45-08.35 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 10.40-11.35 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 12.25-13.15 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 14.05-14.59 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 15.49-16.39 น. เป็นราชาฤกษ์

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566

 • เวลา 14.29-15.19 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 16.09-16.59 น. เป็นราชาฤกษ์ 

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566

 • เวลา 07.09-07.59 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 09.54-10.44 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 12.34-13.24 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 14.14-15.04 น. เป็นเทวีฤกษ์ 

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566

 • เวลา 07.01-07.52 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 09.49-10.44 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 11.34-12.24 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ 

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566

 • เวลา 09.31-10.26 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 11.16-12.02 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 12.53-13.43 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 14.35-15.23 น. เป็นราชาฤกษ์

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566

 • เวลา 09.27-10.22 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 10.12-11.02 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 11.53-12.43 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 13.10-14.51 น. เป็นราชาฤกษ์

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566

 • เวลา 09.20-10.14 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 11.04-11.54 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ 

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566

 • เวลา 06.21-07.11 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 09.14-10.14 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 11.04-11.54 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ 

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566

 • เวลา 09.11-10.06 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 10.56-11.46 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 12.36-13.26 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 14.16-15.06 น. เป็นราชาฤกษ์ 

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566

 • เวลา 08.59-09.49 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 10.39-11.29 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 12.19-13.09 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 13.59-14.49 น. เป็นราชาฤกษ์ 

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566

 • เวลา 08.53-09.48 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 10.38-11.28 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 12.18-13.08 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 13.58-14.48 น. เป็นราชาฤกษ์ 

วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566

 • เวลา 08.51-09.46 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 10.36-11.25 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 12.15-13.07 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 13.58-14.49 น. เป็นราชาฤกษ์ 

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566

 • เวลา 09.06-09.59 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 10.49-11.39 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 12.29-13.19 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 14.09-14.59 น. เป็นราชาฤกษ์ 

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566

 • เวลา 09.02-09.57 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 10.47-11.37 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ 

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566

 • เวลา 08.39-09.34 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 10.24-11.14 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 12.04-12.54 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 13.44-14.34 น. เป็นราชาฤกษ์

วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566

 • เวลา 08.29-09.24 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 10.14-11.04 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 11.59-12.49 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 13.39-14.21 น. เป็นราชาฤกษ์ 

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566

 • เวลา 08.13-09.03 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 09.58-10.48 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 11.38-12.28 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 13.18-14.08 น. เป็นราชาฤกษ์ 

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566

 • เวลา 08.19-09.14 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 10.04-10.54 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 11.44-12.34 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 13.24-14.14 น. เป็นราชาฤกษ์ 

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566

 • เวลา 07.08-07.53 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 08.53-09.43 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 10.33-11.23 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 12.13-13.03 น. เป็นราชาฤกษ์ 

วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566

 • เวลา 09.35-10.24 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 11.14-12.04 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 13.14-14.34 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 15.24-16.19 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ 

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566

 • เวลา 06.15-07.10 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 08.00-08.50 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 09.40-10.30 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 11.20-12.10 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 14.40-15.30 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ 

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566

 • เวลา 06.10-07.05 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 07.55-08.45 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 09.35-10.25 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 11.15-12.05 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 15.45-16.39 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ 

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566

 • เวลา 06.05-07.00 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 07.55-08.46 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 09.36-10.25 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 11.15-12.05 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 15.46-16.40 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ 

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566

 • เวลา 05.56-06.51 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 07.41-08.31 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 09.21-10.11 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 11.01-11.56 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 15.38-16.28 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566

 • เวลา 10.04-10.54 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 11.44-12.34 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 12.37-13.27 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 15.07-15.57 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ 

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566

 • เวลา 06.29-07.24 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 08.14-09.14 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 10.09-11.04 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 11.59-12.54 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 15.51-16.46 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ 

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566

 • เวลา 06.06-07.01 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 07.56-08.51 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 09.46-10.41 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 11.36-12.31 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 15.28-16.23 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ 

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566

 • เวลา 05.56-06.51 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 07.46-08.41 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 09.36-10.31 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 11.26-12.21 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 15.18-16.13 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ 

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566

 • เวลา 05.32-06.27 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 07.22-08.17 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 09.12-10.07 น. เป็นเทวีฤกษ์ 

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566

 • เวลา 06.01-06.56 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 07.51-08.46 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 07.41-10.36 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 11.31-12.26 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 14.17-15.12 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ 

วันพุธที่ 27 กันยายน 2566

 • เวลา 06.01-06.56 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 07.51-08.46 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 09.41-10.36 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 14.11-15.06 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 16.01-16.56 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566

 • เวลา 07.08-08.03 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 08.58-09.53 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 12.55-13.50 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 14.49-15.40 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ 

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566

 • เวลา 06.51-07.46 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 09.41-10.36 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 12.39-13.34 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 14.29-15.24 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ 

วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566

 • เวลา 06.08-07.03 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 07.58-08.53 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 11.56-12.51 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 13.46-14.41 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 15.36-16.31 น. เป็นเทวีฤกษ์ 

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566

 • เวลา 07.59-08.54 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 11.08-12.03 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 13.02-13.57 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 14.52-15.47 น. เป็นเทวีฤกษ์

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566

 • เวลา 07.42-08.37 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 10.57-11.52 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 12.47-13.42 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 14.37-15.32 น. เป็นเทวีฤกษ์ 

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566

 • เวลา 07.16-08.11 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 10.57-11.52 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 12.16-13.11 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 14.06-15.01 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 15.56-16.51 น. เป็นราชาฤกษ์ 

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566

 • เวลา 06.19-07.14 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 09.21-10.16 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 11.11-12.06 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 13.01-13.56 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 14.51-15.46 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 16.08-17.08 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ 

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566

 • เวลา 06.03-06.58 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 09.18-10.08 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 11.03-11.58 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 12.53-13.48 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 14.43-15.38 น. เป็นราชาฤกษ์

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566

 • เวลา 15.42-16.37 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 17.31-18.27 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ 

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566

 • เวลา 05.32-06.27 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 08.42-09.37 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 10.32-11.27 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 12.22-13.17 น. เป็นเทวีฤกษ์

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566

 • เวลา 09.24-10.19 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 11.14-12.09 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 13.04-15.59 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 14.42-15.37 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 16.32-17.27 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ 

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566

 • เวลา 08.59-09.50 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 10.49-11.44 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 12.39-13.34 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 14.19-15.14 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 16.09-17.04 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ 

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566

 • เวลา 07.00-07.55 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 08.50-09.45 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 10.40-11.35 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 12.30-13.25 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 14.20-15.15 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ 

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566

 • เวลา 06.55-07.50 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 08.45-09.40 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 10.35-11.30 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 12.24-13.20 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 14.15-15.10 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ 

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566

 • เวลา 06.53-07.48 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 08.43-09.38 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 09.33-10.28 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 11.23-12.18 น. เป็นเป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 13.13-14.08 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ติดต่อเรา

02-321-3913, 061-917-9000, 081-974-9170, 081-944-9170​

#ขึ้นบ้านใหม่ #ทำบุญ #ทํา บุญ บ้าน #ทํา บุญ ขึ้น บ้าน ใหม่ #อาหาร เลี้ยง พระ #ถวาย เพล พระ #เลี้ยง เพล พระ #การ ทำบุญ ขึ้น บ้าน ใหม่ แบบ ประหยัด #อาหาร ทํา บุญ เลี้ยง พระ 100 วัน #ขึ้นบ้านใหม่ #สั่ง อาหาร เลี้ยง พระ เพล #อาหาร เลี้ยง พระ เพล #อาหาร ทํา บุญ เลี้ยง พระ pantip #ทํา บุญ บ้าน แบบ ประหยัด #ทำบุญ เลี้ยง พระ #จัด งาน ขึ้น บ้าน ใหม่ #เลี้ยง พระ #ทำบุญจัดเลี้ยงพระ #จัดเลี้ยงพระ #รับจัดเลี้ยงพระ #ทำบุญบริษัท #ขึ้นบ้านใหม่ #ทำบุญออฟฟิศ #ทำบุญงานแต่ง #ปิ่นโต ถวาย พระ #ทำบุญ #ทํา บุญ บ้าน #ทํา บุญ ขึ้น บ้าน ใหม่ #อาหาร เลี้ยง พระ #ถวาย เพล พระ #เลี้ยง เพล พระ #การ ทำบุญ ขึ้น บ้าน ใหม่ แบบ ประหยัด #อาหาร ทํา บุญ เลี้ยง พระ 100 วัน #สั่ง อาหาร เลี้ยง พระ เพล #อาหาร เลี้ยง พระ เพล #อาหาร ทํา บุญ เลี้ยง พระ pantip #ทํา บุญ บ้าน แบบ ประหยัด #ทำบุญ เลี้ยง พระ #จัด งาน ขึ้น บ้าน ใหม่ #เลี้ยง พระ #ทำบุญจัดเลี้ยงพระ #จัดเลี้ยงพระ #รับจัดเลี้ยงพระ #ทำบุญบริษัท #ทำบุญออฟฟิศ #ทำบุญงานแต่ง #ปิ่นโต ถวาย พระ #ทำบุญ #ทํา บุญ บ้าน #ทํา บุญ ขึ้น บ้าน ใหม่ 

บทความที่น่าสนใจ