เปิดฤกษ์มงคล ขึ้นบ้านใหม่ 2565 เข้าอยู่แล้วชีวิตรุ่งโรจน์

วันดี วันมงคล เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ขึ้นเสาเอก เปิดกิจการร้านค้าจะเจริญรุ่งเรือง ร่ำรวยสมปรารถนา แนะนำให้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางให้ช่วยปกปักคุ้มครอง ทำการอันใดล้วนแล้วประสบผลสำเร็จ ไร้อุปสรรค

ฤกษ์ดี ปี 2564 เดือนมกราคม

วันอังคาร ที่ 5 มกราคม พ.ศ.2564      เวลา 09:00 – 10:59 น.
วันพุธ ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2564           เวลา 09:00 – 10:59 น.
วันศุกร์ ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2564          เวลา 07:00 – 08:59 น.
วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 13:00 – 14:59 น.
วันอาทิตย์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2564    เวลา 09:00 – 10:59 น.
วันอังคาร ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2564     เวลา 09:00 – 10:59 น.
วันเสาร์ ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2564       เวลา 11:00 – 12:59 น.

 

ฤกษ์ดี ปี 2564 เดือนกุมภาพันธ์

วันศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564     เวลา 05:00 – 06:59 น.
วันอาทิตย์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 11:00 – 12:59 น.
วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  เวลา 09:00 – 10:59 น.
วันเสาร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564     เวลา 07:00 – 08:59 น.
วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564   เวลา 13:00 – 14:59 น.
วันอาทิตย์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  เวลา 09:00 – 10:59 น.

ฤกษ์ดี ปี 2564 เดือนมีนาคม

วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2564     เวลา 11:00 – 12:59 น.
วันอังคาร ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2564    เวลา 07:00 – 08:59 น.
วันอาทิตย์ ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2564  เวลา 07:00 – 08:59 น.
วันเสาร์ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2564      เวลา 05:00 – 06:59 น.
วันอาทิตย์ ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2564  เวลา 05:00 – 06:59 น.
วันพุธ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2564        เวลา 07:00 – 08:59 น.
วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2564       เวลา 13:00 – 14:59 น.

 
 

ฤกษ์ดี ปี 2564 เดือนเมษายน

วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 09:00 – 10:59 น.
วันอาทิตย์ ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 09:00 – 10:59 น.
วันอังคาร ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 17:00 – 18:59 น.

 

ฤกษ์ดี ปี 2564 เดือนพฤษภาคม

วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2564  เวลา 09:00 – 10:59 น.
วันเสาร์ ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2564         เวลา 07:00 – 08:59 น.
วันจันทร์ ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2564     เวลา 09:00 – 10:59 น.
วันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2564         เวลา 09:00 – 10:59 น.
วันอาทิตย์ ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2564    เวลา 05:00 – 06:59 น.
วันอังคาร ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2564     เวลา 13:00 – 14:59 น.
วันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 09:00 – 10:59 น.
วันศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2564        เวลา 07:00 – 08:59 น.
วันอาทิตย์ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2564    เวลา 11:00 – 12:59 น.

ฤกษ์ดี ปี 2564 เดือนมิถุนายน

วันพุธ ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2564              เวลา 11:00 – 12:59 น.
วันพฤหัสบดี ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2564      เวลา 15:00 – 16:59 น.
วันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2564    เวลา 09:00 – 10:59 น.
วันเสาร์ ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2564          เวลา 05:00 – 06:59 น.
วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2564        เวลา 09:00 – 10:59 น.
วันพุธ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2564            เวลา 09:00 – 10:59 น.
วันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2564         เวลา 09:00 – 10:59 น.
วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2564        เวลา 07:00 – 08:59 น.
วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2564           เวลา 07:00 – 08:59 น.
วันอาทิตย์ ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2564       เวลา 11:00 – 12:59 น.

ฤกษ์ดี ปี 2564 เดือนกรกฎาคม

วันเสาร์ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2564          เวลา 13:00 – 14:59 น.
วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2564      เวลา 09:00 – 10:59 น.
วันอังคาร ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2564      เวลา 13:00 – 14:59 น.
วันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2564   เวลา 17:00 – 18:59 น.
วันอังคาร ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2564        เวลา 07:00 – 08:59น.
วันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2564            เวลา 07:00 – 08:59 น.
วันอาทิตย์ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2564      เวลา 09:00 – 10:59 น.
วันจันทร์ ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2564        เวลา 07:00 – 08:59 น.
วันเสาร์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564         เวลา 07:00 – 08:59 น.

ฤกษ์ดี ปี 2564 เดือนสิงหาคม

วันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2564         เวลา 09:00 – 10:59 น.
วันเสาร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2564        เวลา 07:00 – 08:59 น.
วันอาทิตย์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2564     เวลา 17:00 – 18:59 น.
วันจันทร์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2564       เวลา 09:00 – 10:59 น.
วันพฤหัสบดี ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 07:00 – 08:59 น.
วันจันทร์ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2564      เวลา 11:00 – 12:59 น.
วันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2564         เวลา 09:00 – 10:59 น.
วันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2564         เวลา 09:00 – 10:59 น.
วันเสาร์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2564        เวลา 09:00 – 10:59 น.

ฤกษ์ดี ปี 2564 เดือนกันยายน

วันพฤหัสบดี ที่ 02 กันยายน พ.ศ.2564    เวลา 09:00 – 10:59 น.
วันเสาร์ ที่ 04 กันยายน พ.ศ.2564          เวลา 11:00 – 12:59 น.
วันพุธ ที่ 08 กันยายน พ.ศ.2564            เวลา 09:00 – 10:59 น.
วันจันทร์ ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2564         เวลา 05:00 – 06:59 น.
วันอังคาร ที่ 14 กันยายน พ.ศ.2564        เวลา 09:00 – 10:59 น.
วันศุกร์ ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2564            เวลา 09:00 – 10:59 น.
วันอาทิตย์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2564        เวลา 09:00 – 10:59 น.
วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2564          เวลา 07:00 – 08:59 น.
วันพุธ ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2564             เวลา 13:00 – 14:59 น.
วันเสาร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2564           เวลา 05:00 – 06:59 น.
วันอาทิตย์ ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2564        เวลา 09:00 – 10:59 น.
วันพุธ ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2564             เวลา 07:00 – 08:59 น.

ฤกษ์ดี ปี 2564 เดือนตุลาคม

วันศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564        เวลา 05:00 – 06:59 น.
วันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2564        เวลา 07:00 – 08:59 น.
วันอาทิตย์ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2564   เวลา 05:00 – 06:59 น.
วันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2564    เวลา 11:00 – 12:59 น.
วันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 09:00 – 10:59 น.
วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2564        เวลา 11:00 – 12:59 น.
วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564     เวลา 07:00 – 08:59 น.
วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:00 – 14:59 น.
วันเสาร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2564       เวลา 07:00 – 08:59 น.
วันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564     เวลา 11:00 – 12:59 น.
วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2564    เวลา 09:00 – 10:59 น.

 

ฤกษ์ดี ปี 2562 เดือนพฤศจิกายน

วันอังคาร ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2564        เวลา 09:00 – 10:59 น.
วันจันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2564         เวลา 09:00 – 10:59 น.
วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564           เวลา 13:00 – 14:59 น.
วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2564   เวลา 11:00 – 12:59น.
วันศุกร์ ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2564          เวลา 05:00 – 06:59 น.
วันเสาร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2564         เวลา 07:00 – 08:59 น.
วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2564       เวลา 09:00 – 10:59 น.
วันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2564      เวลา 07:00 – 08:59 น.
วันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2564           เวลา 05:00 – 06:59 น.
วันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564          เวลา 11:00 – 12:59 น.

ฤกษ์ดี ปี 2564 เดือนธันวาคม

วันเสาร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2564       เวลา 09:00 – 10:59 น.
วันอาทิตย์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2564    เวลา 07:00 – 08:59 น.
วันศุกร์ ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2564       เวลา 07:00 – 08:59 น.
วันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2564     เวลา 09:00 – 10:59 น.
วันพุธ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2564         เวลา 07:00 – 08:59 น.
วันเสาร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2564       เวลา 09:00 – 10:59 น.
วันอาทิตย์ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2564    เวลา 07:00 – 08:59 น.
วันพุธ ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2564         เวลา 07:00 – 08:59 น.
วันเสาร์ ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2564       เวลา 09:00 – 10:59 น.
วันศุกร์ ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564        เวลา 09:00 – 10:59 น.

ขอบคุณภาพและข้อมูบจาก: undubzapp.com

#ขึ้นบ้านใหม่ #ทำบุญ #ทํา บุญ บ้าน #ทํา บุญ ขึ้น บ้าน ใหม่ #อาหาร เลี้ยง พระ #ถวาย เพล พระ #เลี้ยง เพล พระ #การ ทำบุญ ขึ้น บ้าน ใหม่ แบบ ประหยัด #อาหาร ทํา บุญ เลี้ยง พระ 100 วัน #ขึ้นบ้านใหม่ #สั่ง อาหาร เลี้ยง พระ เพล #อาหาร เลี้ยง พระ เพล #อาหาร ทํา บุญ เลี้ยง พระ pantip #ทํา บุญ บ้าน แบบ ประหยัด #ทำบุญ เลี้ยง พระ #จัด งาน ขึ้น บ้าน ใหม่ #เลี้ยง พระ #ทำบุญจัดเลี้ยงพระ #จัดเลี้ยงพระ #รับจัดเลี้ยงพระ #ทำบุญบริษัท #ขึ้นบ้านใหม่ #ทำบุญออฟฟิศ #ทำบุญงานแต่ง #ปิ่นโต ถวาย พระ #ทำบุญ #ทํา บุญ บ้าน #ทํา บุญ ขึ้น บ้าน ใหม่ #อาหาร เลี้ยง พระ #ถวาย เพล พระ #เลี้ยง เพล พระ #การ ทำบุญ ขึ้น บ้าน ใหม่ แบบ ประหยัด #อาหาร ทํา บุญ เลี้ยง พระ 100 วัน #สั่ง อาหาร เลี้ยง พระ เพล #อาหาร เลี้ยง พระ เพล #อาหาร ทํา บุญ เลี้ยง พระ pantip #ทํา บุญ บ้าน แบบ ประหยัด #ทำบุญ เลี้ยง พระ #จัด งาน ขึ้น บ้าน ใหม่ #เลี้ยง พระ #ทำบุญจัดเลี้ยงพระ #จัดเลี้ยงพระ #รับจัดเลี้ยงพระ #ทำบุญบริษัท #ทำบุญออฟฟิศ #ทำบุญงานแต่ง #ปิ่นโต ถวาย พระ #ทำบุญ #ทํา บุญ บ้าน #ทํา บุญ ขึ้น บ้าน ใหม่ 

บทความที่น่าสนใจ