งานจัดเลี้ยง Cocktail Premium & Thai Set

@ม.ลาดกระบัง