จัดอาหารเซตไทย งานเลี้ยงสุดพิเศษ

@บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด