วันสถาปนา ปตท. ครบรอบ 42 ปี

VIP Thai Set & VIP Meal Box