สารคดีเกี่ยวกับอดีตเมืองไทย ที่เกี่ยวกับสถานีโทรทัศน์ขาวดำ สถานีแรกและสถานีเดียวของประเทศไทย ที่มีชื่อว่า “ไทยทีวีสี ช่อง 4 บางขุนพรหม” ในปี พ.ศ. 2503 ที่ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมเพียงจุดเดียวในสมัยนั้น ที่ดึงดูดใจประชาชนชาวไทยทุกครอบครัว ทั่วประเทศ ด้วยการนำเสนอรายการหลากหลาย ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นรายการอนุรักษ์ดนตรีไทยเดิม อย่าง “ซอสามสาย” รายการข่าวสาร และรายการบันเทิงครบทุกรส ไทยทีวี ช่อง 4 ในยุคนั้น จึงได้กลายเป็นสื่อและศูนย์รวมความสนใจ ความคิดเห็น ที่เชื่อมโยงประชาชน ทั้งในเมืองหลวงและหัวเมืองต่างๆ ทั่วทั้งประเทศ เข้าด้วยกัน

สวมชุดไทยสีซอสามสาย ที่สถานีโทรทัศน์ไทยทีวี ช่อง ๔ บางขุนพรหม

สวมชุดไทยสีซอสามสาย ที่สถานีโทรทัศน์ไทยทีวี ช่อง ๔ บางขุนพรหม

รายการ
รายการ “เพลินเพลงกับนฤพนธ์” ทางไทยทีวีช่อง ๔ นักดนตรีไทยวัยรุ่นคู่ดัง

Credit

#ศิริพันธุ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

#ร้านอาหารไทยซอสามสาย

https://sawsamsaicatering.com/restaurant

#ซอสามสายเคเทอริ่ง https://sawsamsaicatering.com

#ซอสามสาย #sawsamsai #ดนตรีไทย #ซอ 3 สาย #ซอ สาม สาย แค ท เท อ ริ่ ง #ซอ สาม สาย จัด เลี้ยง #sawsamsaicatering #ซอ สาม สาย จัด เลี้ยง #ซอ สาม สาย รับ จัด เลี้ยง นอก สถาน ที่ #catering #รับจัดเลี้ยง #ซอสามสาย #sawsamsai #ดนตรีไทย #ซอ 3 สาย #ซอ สาม สาย แค ท เท อ ริ่ ง #ซอ สาม สาย จัด เลี้ยง #sawsamsaicatering #ซอ สาม สาย จัด เลี้ยง #ซอ สาม สาย รับ จัด เลี้ยง นอก สถาน ที่ #catering #รับจัดเลี้ยง 

บทความน่าสนใจ